Näyttelysäännöt

 NÄYTTELYSÄÄNNÖT 

Näitä näyttelysääntöjä noudatetaan Suomen Russponiyhdistys ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä gotlanninrussponien rotunäyttelyissä. 

Rotunäyttelyksi katsotaan 
näyttely, johon on ilmoitettu vähintään 20 ponia

Ponin osallistumisoikeus:
- Näyttely on avoin poneille, jotka on rekisteröity gotlannin russponeiksi ja polveutuvat jalostusohjesäännön mukaisesti. 
- Kantava tamma voi osallistua näyttelyyn siihen asti, kun viimeisestä astutuksesta on kulunut enintään 6 kk. 
- Käyttöluokkaan osallistuvan tamman varsomisesta tulee olla kulunut vähintään 7 kk ja luomisesta vähintään 4 kk. 
- Tamma joka on varsonut näyttelyvuonna osallistuu luokkaan jossa arvostellaan ko. vuonna varsoneet tammat, vaikka varsa olisi menehtynyt tai, jos tamma on luonut kuluvana vuonna. 
- Näyttelyyn ilmoitettavan varsan tulee olla näyttelypäivänä vähintään neljä (4) viikkoa vanha.  Varsa on oltava talutettuna koko ajan. 
Näyttelyyn ilmoitettavan varsan voi tuoda syntymävuonnaan näyttelyyn ilman emää/keinoemää jos se on näyttelypäivänä vähintään 6 kk 
vanha ja se on tunnistettu ja mikrosirutettu. 
Tunnistustodistus on esitettävä näyttelypaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. 
- Näyttelyssä voidaan tarkistaa ponien mikrosiruja. Tämän vuoksi kaikilla näyttelyyn osallistuvilla 1v. ja vanhemmilla poneilla tulee olla mukana passi tai tunnistuslomake. 

Näyttelymaksut

Suomen Russponiyhdistys ry:n jäsenille:

1. poni 32 €, 2. poni 28 €, 3. poni sitä seuraavat ja seuraavat ponit 24 €, maitovarsat 12 €*.

Ei-jäsenille

1. 39€/poni

*Kasvattajajäsen: Maitovarsan esittäminen on maksuton, mikäli emä osallistuu ko.näyttelyyn.

Jälkeläis- ja kasvattajaryhmä on kasvattajäsenille maksuton.

Suomen Russponiyhdistys ry:n jäsenille: 10€/luokka.
Ei-jäsenille: 15€/luokka.

Käyttöluokkamaksut
Suomen Russponiyhdistys ry:n jäsenille 10€/ poni
Ei-jäsenille 15€/poni

Handlerluokkamaksut
Suomen Russponiyhdistys ry:n jäsenille 7€/Osallistuja
Ei-jäsenet 12€/ osallistuja

Ilmoittautuminen 
- Näytteilleasettaja on vastuussa ponin oikeasta ilmoittautumisesta. Jos poni on väärin ilmoitettu tai maitovarsan sukutiedot muuttuvat rekisteröinnin yhteydessä, ponin tulokset mitätöidään. Osallistumismaksua ei tässä tässä tapauksessa palauteta. 
- Suomen Russponiyhdistys ry:n johtokunta vahvistaa kunkin näyttelyn näyttelykutsun ennen sen julkaisemista. 
Suomen Russponiyhdistys ry julkaisee näyttelykutsut yhdistyksen 
nettisivuilla www.russponiyhdistys.nettisivut.fi
- Ilmoittautuminen tapahtuu kutsussa olevan ohjeen mukaan. 
- Osallistumismaksusta toimitetaan lasku ponin ilmoittajalle sähköpostitse, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
- Ilmoittautuminen on sitova ja näyttelymaksu tulee olla maksettuna ennen ponilistojen julkaisua.
- Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoitettua ponia ei voi vaihtaa toiseen.
Jälkeläis- ja kasvattajaryhmät on mahdollista ilmoittaa näyttelypaikalla. Handlerluokkiin voi ilmoittautua paikan päällä.  
- Jäsenhinnalla ilmoittautuminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
- Ilmoittautuneille lähetetään näyttelykirje noin viikkoa ennen näyttelyä. Aikataulut ja osallistujalistat julkaistaan noin viikkoa ennen näyttelyä yhdistyksen nettisivuilla. 
- Poisjäännin sattuessa maksu palautetaan vain eläinlääkärin todistusta vastaan kyseisen ponin osalta. Tällöin on otettava yhteys näyttelyn järjestäjään kahden viikon kuluessa näyttelypäivästä. 
- Näyttelyyn ei voi ilmoittaa ponia arvosteltavaksi tuomarille, joka itse tai jonka perheenjäsen on tai on ollut: ko. ponin kasvattaja tai omistaja tai ponin osaomistaja, liisaaja tai maahantuoja viimeisen viiden vuoden aikana 

Näyttelyluokat 
- Näyttely voidaan rajata tietyille luokille näyttelykutsussa (kts. LIITE 1 Näyttelyluokat). 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistää luokkia tarvittaessa. 
Ponin kirjallinen arvio ja pisteytys on julkinen, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. 
Tuomarin päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen, eikä siitä voi valittaa.
 
Palkitseminen 
- Näyttelyssä ponit palkitaan ensimmäisellä (I), toisella (II) tai kolmannella (III) palkinnolla tai ne jätetään palkinnotta (ei palk.). 
- Ponin pitää saada ensinmäinen palkinto (I) ollakseen oikeutettuja kilpailemaan Championaatista, nuoret ponit (1-3v) sekä maitovarsat ovat oikeutettuja kilpailemaan championaatista toisella (II) palkinnolla. 
- Ponin tulee saada vähintään toinen palkinto (II) ollakseen oikeutettu palkittavaksi luokkavoittajana. 
-Rotunäyttelyissä käytetään myös pisteytystä kirjallisen arvostelun lisäksi: Tyyppi, pää, kaula ja kaula,runko, jalat ja liikkeiden säännöllisyys, käyntiliikkeet sekä raviliikkeet. 

I palkinto vähintään: 40 pistettä, 
II palkinto väh: 35 pistettä, 
III palkinto väh: 30 pistettä. 
Ei palkittu, alle 30 pistettä. 

- Luokkien 1. ja 2. voittajista valitaan Champion varsa. 
Luokkien 3.–8. luokkavoittajista valitaan 
Champion Nuori ja Reserve Champion Nuori (voivat edustaa samaa sukupuolta). 
Luokkien 9.–14, ja 20 voittajista valitaan Champion Ori/Ruuna ja Reserve Champion Ori/Ruuna. 
Luokkien 15.–19. voittajista valitaan Champion Tamma ja Reserve Champion Tamma. 
- Champion valintaan jatkaa luokan kaksi parasta ponia, jos ne ovat oikeutettuja kilpailemaan championaatista palkintoluokan perusteella. 
- Best In Show -kehään jatkavat Champion ja Reserve Champion ponit. Halutessaan tuomari voi kutsua BIS-kehään myös muita poneja.  
BIS-kehässä valitaan BIS I–III -ponit ja jaetaan mahdolliset erikoispalkinnot. 
- Mikäli näyttely on kaksipäiväinen, valitaan ensimmäisen näyttelypäivän päätteeksi Päivän Paras Poni. 
Näyttelyissä voidaan jakaa erikoispalkintoja (kts. LIITE 2 Erikoispalkinnot). 

Näyttelyn järjestäjä hankkii erikoispalkinnoille lahjoittajat. Lahjoitukset ovat näyttelykohtaisia. 

Käyttöluokat ja handlerluokat 
Näyttelyssä voidaan järjestää käyttöluokkia ja handlerluokkia (kts. LIITE 3 Käyttö- ja handlerluokat). 
Ilmoittautuminen käyttö- ja handlerluokkiin tapahtuu samoin kuin näyttelyyn ilmoittautuminen. 
Handlerluokkiin voi myös ilmoittautua paikan päällä. 
Käyttö- ja handlerluokissa on noudatettava näiden luokkien ohjeita. Käyttö- ja handlerluokissa osallistujat palkitaan ruusukkein. 

Yleiset säännöt 

- 2-vuotiaat ja vanhemmat oriit esitetään kuolaimin. Tammat, ruunat ja alle 2-vuotiaat oriit voidaan esittää ilman kuolaimia. 
- 1-vuotiaan ja vanhemman oriin esittäjän tulee olla 16 vuotta täyttänyt. Alle 16-vuotias voi esittää oriin, mikäli siitä on tehty huoltajan kirjallinen anomus viimeistään tuntia ennen ko. luokkaa näyttelyn kansliaan. 
Tällöin huoltajan/ -valtuuttaman henkilön on oltava koko ajan 
oriin välittömässä läheisyydessä kehän laidalla. 
-Tuomarin tietoon ei saateta arvosteltavien ponien nimeä, sukua tai muitakaan yksilöllisiä tietoja ennen näyttelyä eikä sen aikana. 
-Tuomari arvostelee näyttelyn ponit ilman katalogia. 
- Tuomarin ei ole pakko arvostella luokasta myöhästyneitä poneja tai poni voidaan arvostella luokan ulkopuolella, jos tuomari päättä arvostella myöhästyneen ponin. 
- Ponin on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallinnassa, se voidaan määrätä poistumaan kehästä/näyttelyalueelta. 
- Ponit on pidettävä niille varatuilla alueilla ja esittäjän tulee noudattaa toimihenkilöiden 
ohjeita. 
- Ponin esittäjä ei saa puhutella tuomaria muutoin kuin kysyttäessä. Sihteeri opastaa esittäjää tarvittaessa. 
- Poni ei saa poistua kehästä ilman sihteerin tai tuomarin lupaa. 
- Esittäjän asun tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva. Asussa ei saa olla mainintaa ponin nimestä, kasvattajasta tai omistajasta. 
- Esittäjällä saa olla raippa. Raipalle ei ole määritelty enimmäispituutta. Avustajan käyttö on sallittu. Muita osallistujia ei saa häiritä. Juoksutusraippa on kielletty esittäjällä tai avustajalla.  
- Kypärän käyttö on pakollista kaikissa luokissa alle 16-vuotiaille. 
Kypärän käyttö on 
muutoinkin suositeltavaa. 
- Ponin varusteiden tulee olla siistit, sopivat ja turvalliset. 
Sallitut kuolaimet ovat nivelkuolain, kolmipala ja suorakuolain. 
- Ponin tulee olla puhdas. Ponin jouhia ja vuohiskarvoja ei saa leikata eikä jouhia letittää ulkomuotoluokkiin. Häntää saa lyhentää varovasti niin, ettei se laahaa maata. Korva- ja leuanaluskarvat saa siistiä. Varsoja ei saa missään olosuhteissa klipata. 
3-vuotiaan ja vanhemman ponin klippaus on sallittua mikäli ponin käyttötarkoitus ja/tai sääolosuhteet sen 
vaativat. Irtojouhet ja värjääminen on kielletty. 
- Näytteilleasettaja vastaa poninsa tai oman toimintansa aiheuttamista vahingoista. 
- Näyttelyssä on noudatettava hyviä tapoja ja poneja on käsiteltävä asianmukaisella tavalla. 
- Näytteilleasettajan on huolehdittava poninsa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta. 
- Ponin sopimaton kohtelu on kiellettyä kaikissa tilanteissa. Sopimatonta kohtelua on tahallinen kivun aiheuttaminen, väkivallan käyttö, liiallinen kuritus, barraaminen, kiellettyjen tai kipua aiheuttavien varusteiden käyttö sekä tahallinen tai välinpitämättömyydestä johtuva hoidon 
laiminlyönti. 
Ponia ei saa käsitellä siten, että sen terveydelle tai hyvinvoinnille aiheutuu haittaa. 
- Mikäli havaitaan ponia kohdeltavan sopimattomasti, annetaan sopimattomaan kohteluun syyllistyneelle henkilölle tapauksen vakavuudesta riippuen joko suullinen tai kirjallinen 
varoitus ja lisäksi häneltä voidaan evätä oikeus esittää poneja kyseisessä näyttelyssä. 
Vakavista tai toistuvista rikkomuksista johtuen henkilö voidaan asettaa pidempäänkin kieltoon esittää poneja yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. 
- Mikäli näytteilleasettaja haluaa tehdä protestin, se on tehtävä tunnin kuluessa tapahtumasta. 
Protesti tehdään kirjallisena näyttelyn kansliaan ja maksetaan samalla 50 euroa. 
Protesti käsitellään välittömästi. Mikäli järjestäjä hyväksyy protestin, maksu palautetaan. 
Mikäli protesti katsotaan aiheettomaksi, maksu jää näyttelyn järjestäjälle. 
- Mikäli näytteilleasettaja tai samaan seurueeseen kuuluva henkilö rikkoo näyttelysääntöjä, yleisiä toimintamalleja ja/tai toimii epäurheilijamaisesti ja/tai hyvän maun vastaisesti, voidaan ponin näyttelytulokset mitätöidä ja arvostelu kesketyttää.
Näyttelynjohtaja tekee päätöksen välittömästi yhdessä johtokunnan edustajan kanssa. 
Asiassa kuullaan molempia osapuolia ennen päätöksen tekoa.
Mikäli toiminta on jatkuvaa, voidaan langettaa myös näytteilleasettajakieltoa, joka on aina vähintään kuluvan vuoden mittainen.

(esim. ponien nimien huutelu kehän laidalla tai kehässä on rikkomus, josta seuraa tulosten mitätöinti ja mahdollinen arvostelun keskeytys)

Tuomari ja toimihenkilöt 
- Tuomarin tulee olla kansainvälinen tai kansallinen gotlanninrussponien tuomari. Tuomari voi olla myös Suomen Russponiyhdityksen hyväksymä tuomari, mikäli tuomarilla on Suomen russponiyhdistys ry:n johtokunnan päätöksellä riittävä pätevyys toimia tuomarina.

Tuomarilla on oikeus vaatia ponista mittaustodistus tai mittauttaa se tapahtumassa, jos se on mahdollista sekä tarkastaa osallistuvien ponien purennat.
Järjestäjän tulee ohjeistaa tuomaria näyttelysäännöistä ja näyttelyn kulusta. 
- Tuomarin sihteerillä on vaitiolovelvollisuus kehässä kuulemistaan asioista. Sihteerit huolehtivat kehän järjestyksestä ja aikataulujen pitävyydestä. Sihteerien tulee opastaa ponien esittäjiä kehässä.  

Tuomari on estynyt arvostelemaan yksilöitä, joille ko. tuomari on toiminut:

 • Omistajana tai kasvattajana
 • Hallinnut ponia valmentajana tai vuokraajana
 • Isän tai emän kasvattajana viimeisen 5 vuoden aikana
 • Toiminut oriinpitäjänä ko. oriille
 • Oriinpitoaikana alkunsa saaneille yksilöille
 • Toiminut maahantuojana viimeisen 5 vuoden aikana ko. yksilölle
 • Perheenjäsenen tai sukulaisen omistamat ja kasvattamat ponit

  Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta 
  Jos sääntöjä ei noudateta, niiden rikkojaa (näytteilleasettaja tai toimihenkilö) rangaistaan varoituksella. 
  Varoituksen saaneen nimi julkaistaan näyttelytulosten yhteydessä. Kolmannesta varoituksesta seuraa rangaistus, jonka seurauksena sääntöjen rikkoja ei voi olla näytteilleasettajana eikä hänen omistamiaan poneja voi ilmoittaa Suomen Russponiyhdistys ry:n näyttelyihin saman vuoden aikana. 
  Jos kolmas varoitus annetaan vuoden toiseksi viimeisessä tai viimeisessä näyttelyssä, rangaistus koskee myös seuraavan vuoden näyttelyitä. 
  Näytteilleasettajalla tarkoitetaan henkilöä joka ilmoittaa ponin näyttelyyn 
  Yleisten sääntöjen rikkomisesta maininta aikaisemmin, jossa rangaistus voidaan myöntää välittömästi ilman varoitusta.

  Näyttelyluokat
  1. maitovarsat, oriit 
  2. maitovarsat, tammat 
  3. 1-vuotiaat oriit ja ruunat 
  4. 1-vuotiaat tammat 
  5. 2-vuotiaat oriit ja ruunat 
  6. 2-vuotiaat tammat 
  7. 3-vuotiaat oriit ja ruunat 
  8. 3-vuotiaat tammat 
  9. 4–8-vuotiaat kantakirjaoriit, joilla on voimassaoleva jalostukseenkäyttöoikeus 
  10. 9–17-vuotiaat kantakirjaoriit, joilla on voimassaoleva jalostukseenkäyttöoikeus 
  11. 18-vuotiaat ja vanhemmat kantakirjaoriit, joilla on voimassaoleva 
  jalostukseenkäyttöoikeus 
  12. 4-vuotiaat ja vanhemmat oriit, joilla ei ole voimassaolevaa jalostukseenkäyttöoikeutta 
  13. 4-8-vuotiaat ruunat 
  14. 9-17-vuotiaat ruunat 
  15. 18-vuotiaat ja vanhemmat ruunat 
  16. 4–8-vuotiaat tammat varsan kanssa 
  17. 9–17-vuotiaat tammat varsan kanssa 
  18. 4–8-vuotiaat tammat ilman varsaa 
  19. 9–17-vuotiaat tammat ilman varsaa 
  20. 18-vuotiaat ja vanhemmat tammat varsan kanssa tai ilman  
  21. Jälkeläisluokka (oriilla vähintään kolme jälkeläistä, tammalla vähintään kolme jälkeläistä) 
  22. Kasvattajaluokka (vähintään kolme saman kasvattajan kasvattamaa ponia) 

  Erikoispalkinnot
  Suluissa ponit, jotka ovat oikeutettuja kilpailemaan ko. palkinnosta. 
  Champion veteraani (luokkien 11, 15 ja 20 voittajat) 
  Paras jälkeläisryhmä 
  Paras kasvattajaryhmä 
  Paras esittäjä 
  Paras Suomessa syntynyt poni 
  Päivän Paras Poni (kaksipäiväisessä näyttelyssä ensimmäisen päivän paras) 

  Paras liikkuja *
  Paras ravituloksen omaava poni*

  *Nämä erikoispalkinnot jaetaan, mikäli järjestäjä niin haluaa. Lisäksi voidaan jakaa muita 
  erikoispalkintoja. 


Käyttö- ja handlerluokat 
23a) Minihandler enintään 7-vuotiaat: Tässä luokassa voivat kilpailla kyseisen 
kalenterivuoden aikana 7 vuotta täyttävät lapset. 
23b) Juniorhandler 8-16-vuotiaat 
24. a) Riding Class, helppo 
24. b) Riding Class, keskivaikea 
24. c) Riding Class, vaikea 
25. a) Ohjasajo, helppo 
25. b) Ohjasajo, keskivaikeaSUOMEN RUSSPONIYHDITYS RY

Päivitetty 21.7.2023