Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

1.1.2022

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen russponiyhdistys ry
Kotipaikka Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on jäsensihteeri Aino Leino (aino.leino@hotmail.com)


REKISTERIN NIMI

Suomen russponiyhdistys ry:n jäsenrekisteri.
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on jäsenyyden hallinta ja jäsenpostin lähettämisen mahdollistaminen.
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuunottamatta jäsenlehden postituksesta vastaavaa yritystä, jonka kanssa Suomen russponiyhdistyksellä on sopimus.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Jäsenrekisteri sisältää jäsenen koko nimen ja yhteystiedot sekä jäsenyystyypin (esim. juniori-, seniori-, tai kasvattajajäsen).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsen toimittaa itse yllä mainitut tiedot rekisterinpitäjälle (yhdistykselle) vuosittain maksaessaan yhdistyksen jäsenmaksun.  

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri sähköisessä muodossa yhdistysavaimen rekisterissä, jonne pääsy on suojattu salasanoin.

Mahdolliset paperikopiot rekisteristä säilytetään lukkojen takana.

Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä johtokunnan jäseniä.