Kilpailusäännöt

Rotumestaruudet valjakkoajossa 
1 Kilpailun järjestäjä 
Kilpailun järjestää SRL:oon kuuluva ratsastusseura. Järjestävän seuran päättää valjakkokomitean ehdotuksesta 
kyseinen rotujärjestö, mikäli ei ole antanut tehtävää valjakkokomitealle. 
2 Kilpailumuoto 
Mestaruuskilpailu suoritetaan yhtenä kilpailuna, johon kuuluvat lajin mukaisesti koulukoe, kestävyyskoe ja 
tarkkuuskoe. 
Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia SRL:n kilpailusääntöjä IX Valjakkoajo ja I Yleinen osa, sekä valjakkoajon 
rotumestaruussääntöjä. 
3 Kilpailuoikeus 
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti. 
Kilpailuun voi osallistua yksiköllä ja/tai parivaljakolla. Parivaljakossa kilpailutulos vaaditaan kahdelta hevoselta. 
4 Kilpailun taso 
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti. 
Kilpailu voidaan käydä avoimen luokan yhteydessä, jolloin mestaruudesta kilpailevat vain näiden sääntöjen 
mukaiset rodut omassa ryhmässään. 
Mestaruudesta kilpaillaan, mikäli kilpailun ensimmäiseen osakilpailuun osallistuu vähintään kolme valjakkoa. 
Valjakkoajon lajikomitea vahvistaa vuosittain ajettavat kouluohjelmat. 
5 Osallistuminen useammalla valjakolla 
Kilpailija voi osallistua useammalla valjakolla. Tällöin hänen on ilmoitettava ennen kilpailun alkua, millä 
valjakolla hän kilpailee mestaruudesta. 
Mestaruusluokan kestävyyskokeessa kilpailija ajaa aina ensin mestaruudesta kilpailevalla valjakolla. 
Mestaruusluokan tarkkuuskokeessa kilpailijat, jotka eivät kilpaile mestaruudesta, lähtevät osakokeen viimeisinä. 
Kestävyyskokeessa mestaruusluokan kilpailija ei saa ennen omaa suoritustaan toimia vaunuavustajana muissa 
mestaruusluokkien valjakoissa. 
5 Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu SRL:n julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti SRL:n kilpailusääntöjä 
noudattaen. 
6 Palkinnot 
Määritellään rotumestaruuskohtaisesti. 
Sijoittuakseen mestaruudessa valjakon tulee saada kilpailusta hyväksytty kokonaistulos. 
Normaaleista luokkapalkinnoista vastaa kilpailunjärjestäjä kilpailukutsun mukaisesti. 
Rotukohtaiset täsmennykset: 
Gotlannin Russponien valjakkomestaruus 
3 Kilpailuoikeus 
Kilpailuoikeus on poneilla, jotka on rekisteröity Suomen Hippokseen Gotlannin Russponeina ja jotka täyttävät 
rotumääritelmän vaatimukset. 
Voidakseen osallistua mestaruuskilpailuun ajurilla ja ponilla on oltava kuluvalta tai edelliseltä kaudelta 
vähintään yksi hyväksytty suoritus valjakkoajossa kokonaiskilpailusta vähintään helppo C –luokasta (vuonna 
2015 valjakkoajon 2-tason luokka). 
Suomen Russponiyhdistys ry tarkistaa mestaruuskilpailuun ilmoittautuneiden ponien kilpailuoikeudet ja 
ilmoittaa mestaruuskilpailuun osallistuvien ponien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun alkua. 
Jos kilpailuun osallistuu I-poneja ja II-poneja, kaikki osallistujat ajavat samassa luokassa I-ponien sääntöjen 
mukaisesti (mm. vaunuavustaja on kaikille pakollinen, kouluradan koko ja kestävyyskokeen tempot). 
4 Kilpailun taso 
Kilpailu käydään helppo B-luokassa. 
6 Palkinnot 
Suomen Russponiyhdistys ry lahjoittaa kolmelle parhaalle mestaruusruusukkeet ja -mitalit.